Subsidies en financiële regelingen

De Federatie is nauw betrokken bij de evaluatie van de SIM (Subsidieregeling instandhouding Monumenten) die het ministerie van OCW dit jaar (2020) uitvoert. Deze evaluatie moet begin volgend jaar leiden tot aanpassingen van de regeling, waarbij de inbreng van het monumentenveld er echt toe doet. Voorafgaand daaraan laat het ministerie van OCW vanaf juli dit jaar een extern onderzoek uitvoeren naar de werking van en ervaringen met de regeling. FIM zit in de klankbordgroep die de onderzoeksvragen voorbereid. Door middel van een enquete en diverse (deel) bijeenkomsten levert FIM input voor dit onafhankelijke onderzoek naar de werking en effectiviteit van de SIM, een van de belangrijkste subsidies die de monumentensector ter beschikking staat.

FIM  staat STerKER met uw bijdrage

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!