Steunpakket Coronacrisis

Sinds de uitbraak van de Coronacrisis is het bestuur van de FIM actief bezig om de gevolgen van deze crisis voor de monumentenwereld in kaart te brengen en met voorstellen te komen voor steunmaatregelen. Dit doet de FIM in nauwe samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten’92. Hieronder staan de belangrijkste berichten en documenten die hiermee samenhangen.

Toolkit mondkapjesplicht 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 geldt in alle culturele en erfgoedorganisaties de mondkapjesplicht. Dit geldt voor medewerkers en voor bezoekers. De directie Communicatie van OCW heeft hiervoor een toolkit met materialen ontwikkeld. Iedereen kan vrijelijk gebruik maken van deze materialen.

LEES MEER >

FIM  staat STerKER met uw bijdrage

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!