Stadsherstel Historisch Rotterdam

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV werd op 9 oktober 1980 opgericht. Het initiatief daartoe werd genomen een groep Rotterdamse particulieren, instellingen en bedrijven om in navolging van voorbeelden elders in Nederland actief bij te gaan dragen aan het behoud van historisch erfgoed in de stad Rotterdam. Bezorgdheid over het toenmalige gemeentelijk beleid met betrekking tot monumenten en historische structuren was een belangrijke drijfveer.

Momenteel heeft Stadsherstel Historisch Rotterdam 19 historische gebouwen (in totaal circa 19.000 m2) in eigendom waarvan 14 als rijksmonument beschermd. Het betreft onder andere het Henkespand in Historisch Delfshaven, het Heinekengebouw in oud Crooswijk, het Wytpand in Delfshaven, Heerenhuis De Heuvel in het Park en het voormalig Douanekantoor op de Kop van Zuid (Hotel Pincoff’s). Daarnaast is Stadsherstel eigenaar van 12 als rijksmonument beschermde beeldhouwwerken horende bij landgoed De Tempel in Overschie.

Bijna alle gebouwen zijn na de restauratie herbestemd tot ‘niet-woonfuncties’. Publiekstoegankelijkheid en ‘het verhaal achter de stenen’ zijn daarbij voor Stadsherstel zeer belangrijk. 

 

Stadsherstel Historisch Rotterdam

Contact

Stadsherstel Historische Rotterdam 
Eendrachtsweg 67
3012 LG Rotterdam
info@stadsherstel-rotterdam.nl (010) 240 0999

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!