De Stichting Cocari II heeft als doel het in standhouden van monumentaal en cultureel erfgoed op Bonaire. Dat doen wij door maatschappelijk en economisch draagvlak te bouwen voor de betreffende objecten.

In Rincon hebben wij de oude school en kas di Seur gerestaureerd en ook twee gebouwen hersteld. In het Cocari complex is nu dagelijks opvang voor ouderen. Ook is er een politiepost gevestigd.

Missie: Behoud en toegankelijk maken van cultuurhistorische waarden zodat ze betekenis hebben voor huidige en komende generaties en hun identiteit en leefomgeving.

Activiteiten: Koop, restauratie, maatschappelijke herbestemming, beheer en advies.

Uitgangspunten: De gebruiker staat centraal, duurzaam, sluitende exploitatie.

Stichting Cocari II

Bezoekadres:
Kaya Rincon 50 
Rincon, Bonaire

Postadres:
Postbus 434

stichtingcocari[at]gmail.com

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!