Voor het collectieve belang
van cultureel erfgoed

VOOR HET COLLECTIEVE BELANG VAN CULTUREEL ERFGOED

NIEUWS UIT HET WERKVELD VAN DE FIM

Vacature bestuurslid FIM

Binnen het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een vacature voor een bestuurslid ‘Groen Erfgoed’.  Het bestuur zoekt per direct – en bij voorkeur uit de gelederen van bij de FIM aangesloten organisaties – een kandidaat voor deze functie. 

LEES MEER >

Reactie op Hoofdlijnenakkoord

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft gereageerd op het onlangs door de fracties PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord. Hieronder leest u onze volledige reactie.

LEES MEER >

Persbericht aanpassing WWS

Persbericht: Aanpassing WWS Erfgoedorganisaties zijn zeer bezorgd over de voorgenomen wijzigingen van de puntentelling voor de huren van monumenten. Minister De Jonge wil het woningwaarderingsstelsel

LEES MEER >

de laatste updates VERZAMELD IN DE FIM-FLITS

FIM-Flits 23 april

Inhoud:
1. Reminder: ALV 24-04-2024
2. Symposium: ‘De Omgeveing van het Monument’
3. Commissiedebatten
4. Enquête: Evaluatie Woonhuissubsidie
5. Reactie AWN op beleidsstuk RCE

LEES MEER >

FIM-Flits 12 april

Inhoud:
1. Tussenrapportage
2. In gesprek met het Nationaal Restauratiefonds
3. Casus: Museum Prinsenhof Delft
4. Belangenbehartiging in Den Haag
5. Reminder: ALV 24 april

LEES MEER >

FIM AGENDA

november 2024
Geen evenementen gevonden!

“De monumenten- en erfgoedsector is de afgelopen jaren diverser en complexer geworden. Samenwerking is daarom hard nodig  “

“Historische gebouwen en andere cultuurhistorische locaties vormen een belangrijke band met ons heden.”

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!