Lid worden

FIM streeft naar collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek en is dé gesprekspartner van de minister. Uw eigen, misschien wel heel particuliere probleem dat de hele sector raakt, kan via de FIM op de nationale kaart worden gezet. Uw deelname en inbreng is echter essentieel bij het slagen van de Federatie en het voeren van een goede collectieve belangenbehartiging!

De respons van de leden, de uitkomsten van de themabijeenkomsten en de resultaten van het lobbywerk bepalen de agenda van het bestuur. Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarin het gevoerde beleid wordt verantwoord en het actieplan wordt vastgesteld voor het komende jaar. Als lid heeft u ook de mogelijkheid uw belangen in te brengen. 

Wat betreft de contributie gaan we uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen (er is overigens geen verschil in stemrecht of invloed!). Hiertoe hebben we een staffel opgesteld naar soort organisatie. Hoe minder vaste staf, of hoe minder monumenten in beheer, des te lager de bijdrage. Dit mede om kleine organisaties ook mee te laten denken en doen in de nieuwe Federatie Instandhouding Monumenten.

Organisaties op het gebied van instandhouding en/of beheer van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten kunnen lid worden.  Als u interesse heeft om lid te worden van de FIM, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de FIM:

De heer Paul de Jong:
info@fimnederland.nl

Interesse om lid te worden?

Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de FIM.

De heer Paul de Jong
info@fimnederland.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!