Leden

FIM is de brancheorganisatie van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. Een kleine 40 organisaties zijn inmiddels lid, waardoor de Federatie de gezamenlijke belangen vertegenwoordigt van de verschillende sectoren binnen de monumentenwereld.

LEDENOVERZICHT PER 19/10/2023:
Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) – Artis (Natura Artis Magistra) – AWN Archeologie – BOEi – CIO K – Evangelische Broedergemeente Zeist – Stichting ERM – Erfgoedvereniging Bond Heemschut –  Landelijk Hofjesberaad – Landelijke Vereniging Behoud Historisch Bedrijfsvaartuig – Liniebreed Ondernemen – Nationale Monumenten Organisatie (NMo) – Nederlandse Kastelenstichting – Nederlandse Tuinenstichting  –  Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM) – Staatsbosbeheer  – Alde Fryske Tsjerken – Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKG Noord-NL) – Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) – Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) – het Drentse Landschap – Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) – het Groninger Landschap – het Limburgs Landschap  – het Utrechts Landschap – Stichting Menno van Coehoorn – Mobiele Collectie Nederland – Monumenten van de Maatschappij van Weldadigheid – Stichting Monumenten Bezit (SMB) – Oude Gelderse Kerken – Stichting Oude Groninger Kerken –  Oude Hollandse Kerken  – Vakgroep Restauratie –  De Hollandsche Molen – Hendrick de Keyser – Monumentenwacht NL –  Vereniging Natuurmonumenten – Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) – VKB Kerkrentmeesters – Stichting Cocari II

Klik op de logo’s hieronder voor meer informatie over de aangesloten organisaties. 

interesse om lid te worden?

Als u interesse heeft om lid te worden van de FIM, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de FIM.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!