Leden

FIM is de brancheorganisatie van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. Een kleine 40 organisaties zijn inmiddels lid, waardoor de Federatie de gezamenlijke belangen vertegenwoordigt van de verschillende sectoren binnen de monumentenwereld.

LEDENOVERZICHT PER 1/10/2021:
Artis (Natura Artis Magistra) – BOEi – CIO K – Evangelische Broedergemeente Zeist – Stichting ERM – Federatie Varend Erfgoed Nederland – Erfgoedvereniging Bond Heemschut –  Landelijk Hofjesberaad – Landelijke Federatie het Behouden Huis – Liniebreed Ondernemen – Nationale Monumenten Organisatie (NMo) – Nederlandse Kastelenstichting – Nederlandse Tuinenstichting  –  Staatsbosbeheer  – Alde Fryske Tsjerken – Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKG Noord-NL) – Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen – Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) – het Drentse Landschap – Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) – het Groninger Landschap – het Limburgs Landschap – Utrechts Monumentenfonds – het Utrechts Landschap – Stichting Menno van Coehoorn – Mobiele Collectie Nederland – Monumenten van de Maatschappij van Weldadigheid – Stichting Monumenten Bezit (SMB) – Oude Gelderse Kerken – Stichting Oude Groninger Kerken –  Oude Hollandse Kerken  – Vakgroep Restauratie –  De Hollandsche Molen – Hendrick de Keyser – Monumentenwacht NL –  Natuurmonumenten – Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) – Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB). 

Klik op de logo’s hieronder voor meer informatie over de aangesloten organisaties. 

interesse om lid te worden?

Als u interesse heeft om lid te worden van de FIM, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de FIM.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!