Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Wij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Wij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Dat zit in onze natuur.

De taken van Staatsbosbeheer zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, met oog voor de vele belangrijke waarden die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. De terreinen van Staatsbosbeheer vormen de nationale basisvoorziening van natuur en recreatie. Van de Waddeneilanden tot de zuidwestelijke delta, van de duinstreek tot natuur langs de rivieren. 

Onze landschappelijke taak is het behoud en de ontwikkeling van landschappen en objecten van nationale betekenis, waaronder een groot aantal (rijks)monumenten in de beheerde gebieden. Onze recreatieve taak draait om de openstelling van de natuurgebieden en de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen. Daarnaast dragen de terreinen bij aan diverse maatschappelijke doelen, variërend van waterveiligheid tot drinkwatervoorziening, sociale cohesie, regionale economie en natuureducatie.

In opdracht van de rijksoverheid beheerft Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuur. De organisatie zorgt voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.

 

Staatsbosbeheer

Contact
Staatsbosbeheer
Postbus 2
3800 AA Amersfoort
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!