Bestuur

MARTINE VAN LIER

VOORZITTER

sector MOBIEL ERFGOED

Martine van Lier is directeur van het Mobiel Erfgoed Centrum. Martine vertegenwoordigt de sector mobiel erfgoed in het FIM-bestuur.

Email: voorzitter@fimnederland.nl

ISJA FINALY

PENNINGMEESTER

sector
POMs

Isja Finaly is directeur Instandhouding bij Hendrick de Keyser. Isja vertegenwoordigt de Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POMs).

LEO ENDEDIJK

SECRETARIS

sector
MOLENS

Leo Endedijk is Hoofd Belangenbehartiging bij De Hollandsche Molen. Leo vertegenwoordigt de molensector.

SYLVIA PIJNEN-BORG

BESTUURSLID

sector
INDUSTRIEEL ERFGOED

Sylvia Pijnenborg is adjunct-directeur bij BOEi. Sylvia vertegenwoordigt de sector Industrieel Erfgoed.

Jeanine Perryck

BESTUURSLID

sector GROEN ERFGOED

Jeanine Perryck is Hoofd Collecties bij Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Jeanine vertegenwoordigt de sector Groen Erfgoed.

ROEL MAAS

BESTUURSLID

sector GROTE RESTAURATIE-
AANMERS

Roel Maas is directeur bij restauratiebedrijf Nico de Bont. Roel vertegenwoordigt de sector grote restauratie-aannemers.

FRANK MIGCHIEL-SEN

BESTUURSLID

sector
herbstemde kerkgebouwen

Frank Migchielsen is directeur van de Laurenskerk in Rotterdam. Frank vertegenwoordigt de sector herbestemde kerkgebouwen (met een niet-religieuze functie).

ANNELIES VAN DER KOLK

BESTUURSLID

sector
kerkgebouwen met religieuze functie

Annelies van der Kolk is voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Oude Gelderse Kerken. Annelies vertegenwoordigt de sector monumentale kerkgebouwen met religieuze functie.

EEFJE VAN DUIN

BESTUURSLID

sector ERFOED-vrijwilligers

Eefje van Duin is lid van de Raad van Toezicht van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Eefje vertegenwoordigt de particuliere monumenten-belangenbehartiging en erfgoedvrijwilligers.

Bernard Ferf Jentink

BESTUURSLID

sector stads-herstellen / woonhuizen

Bernard Ferf Jentink is directeur van Stadsherstel Den Haag. Bernard vertegenwoordigt de Stadsherstelorganisaties en monumentale woonhuizen.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!