Brievenoverzicht

Brievenoverzicht

De Federatie Instandhouding Monumenten behartigt de belangen van onze aangesloten leden. Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de vanuit de FIM gestuurde en ontvangen politieke brieven. De pagina wordt geüpdate bij nieuwe zending.

2024

Informatiepakket Tweede Kamerleden

Informatiepakket Cultureel Erfgoed [Aanbiedingsbrief]

2024-04-04: Kamerbrief Immaterieel Erfgoed

Brief aan de informateur

2024-02-09: Reactie contourennotitie FIMK92FRK

2023

2023-11-20: Stand van zaken herbestemming monumenten en uitvoering. Motie toegankelijkheid als toetsingscriterium

2023-09-26: Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

2023-09-14: Brief FRK aanpak capaciteitsgebrek erfgoedambtenaren

2023-06-12: Verkenning financiering monumentenzorg

2023-06-12: Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

2023-04-24: Verdrag van Faro: Erfgoed is Mensenwerk

2022

2022-11-08: Beleidsreactie op het advies van de Raad van Cultuur over ‘Archeologie bij de tijd’

2022-11-04: Meerjarenbrief: De kracht van creativiteit

2022-09-26:  Beleidsdoorlichting Erfgoed. Eindrapport

2022-07-11: Kamerbrief met reactie op motie isoleren van monumenten

2022-05-23: Hoofdlijnen Cultuur: Herstel, vernieuwing en groei

2022-02-10: Advies:  Archeologie, bij de tijd.

2021

2021-09-13: Beleidsreactie advies Nederlandse UNESCO commissie. Een wapen in vredestijd, de uitvoering van het UNESCO Haags verdrag.

2021-07-08: Evaluatie Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

2021-05-27: Kamerbrief over tijdelijke subsidieregeling continuïteit Bruine Vloot

2021-03-03: Eindrapport Evaluatie Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

2021-02-11:  Bijlage over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving: Onderzoek naar het verdrag van Faro

2021-02-11: Rapport cultureel erfgoed voor en met iedereen.  Overwegingen bij het ratificeren verdrag van Faro

2021-02-11:  Rapportage:  Verdrag van Faro. Erfgoed van en met iedereen.

2020

2020-12-18: Resultaten van het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!