Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) levert een maximale bijdrage aan het behoud van monumentaal gebouwd religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Ze doet dat door activiteiten die het belang van dat behoud duidelijk maken en door het in eigendom overnemen van religieuze monumenten wanneer de oorspronkelijke eigenaren de kosten van onderhoud en restauratie niet meer kunnen opbrengen.

SOGK bezit inmiddels zeven kerken en een synagoge, alle rijksmonumenten. Ze zijn op één na allemaal gerestaureerd. En in alle gevallen is een (partiële) herbestemming gerealiseerd. De Stichting verwacht in de komende jaren een sterke groei van haar bezit. SOGK werkt in nauw overleg met de provincie en met de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. 

De portefeuille van SMB bestaat uit zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. De diversiteit van de portefeuille is uniek en bevat vijf top honderd monumenten. 

Voor het instandhouden van haar monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen beschikt SMB over een team dat bestaat uit gespecialiseerde bouwkundigen, bouw- en architectuurhistorici. Zij houden zich dagelijks bezig met het onderhoud van het monumentale erfgoed en met de restauratiewerkzaamheden. Incidenteel wordt op projectmatige basis gewerkt met externe specialisten.

Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)

Postadres:

SOGK
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 0263 552 555
E info@oudegeldersekerken.nl

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!