Gelderse Kerken

Meer doen met onze religieuze monumenten
Kerkgebouwen worden tot voor kort vooral gebruikt voor erediensten. Steeds vaker gaan kerkbesturen ertoe over de kerk af te staan of ook te gebruiken voor andere doeleinden zoals concerten, lezingen en exposities. 

Gelderse Kerken ondersteunt en stimuleert deze ontwikkeling: ‘Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden is multifunctioneel gebruik toe te juichen’. 

Gelderse Kerken heeft op dit moment meer dan 20 religieuze rijks monumentale gebouwen in bezit en beheer en geeft die een passende bestemming. Gelderse Kerken adviseert en ondersteunt beheerders en eigenaren die meer willen weten hoe religieus erfgoed te beheren, te programmeren en te onderhouden.

Gelderse Kerken

Postadres:

Gelderse Kerken
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 0263 552 555
E info@geldersekerken.nl

www.geldersekerken.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!