Geldersch Landschap en Kasteelen

De stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermt en beheert al ruim 80 jaar erfgoed en natuur in Gelderland. Het bezit omvat ruim 11.000 hectare met onder meer landgoederen en ruim 650 gebouwen, waarvan 80 rijks- en 50 gemeentelijke monumenten. Hiertoe behoren 32 kastelen, kasteelruïnes en historische landhuizen met de historische interieurs en inventarissen, omgeven door monumentale tuinen en parken, opstallen en erven. Zeven kastelen zijn opengesteld om een breed publiek in contact te brengen met alle aspecten van de (bewonings)geschiedenis van de landgoederen.

De stichting brengt wetenschappelijke kennis op het gebied van de bouw- en bewoningsgeschiedenis bijeen en ontwikkelt praktische vaardigheden ten behoeve van het beheer en de instandhouding van de omschreven monumenten, de interieurs en de bijbehorende collectie van 22.000 objecten. Indien noodzakelijk worden monumenten en objecten geconserveerd en gerestaureerd. Door middel van tentoonstellingen, educatieve projecten, presentaties en publicaties wordt het belang van de kunsthistorische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden onder de aandacht gebracht.

Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoekadres:

Huis Zypendaal

Zijpendaalseweg 44
Postbus 7005
6801 HA Arnhem

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!