Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) streeft sinds de oprichting in 1980 naar de instandhouding van tuinen en parken en bevordert de belangstelling van het publiek voor de historische en de eigentijdse tuinkunst.

NTs is zowel een inhoudelijke organisatie die streeft naar kennisontwikkeling en kennisoverdracht, als een publieksorganisatie. Door de openstelling van ruim 200 particuliere tuinen en parken en het organiseren van excursies en lezingen worden jaarlijks ruim 100.000 personen nader in contact gebracht met groene ruimtelijke vormgeving en inrichting en het genoegen van het tuinieren en het buitenleven. Het beleidsplan concentreert zich op de activiteiten ten behoeve van het in stand houden van tuinen en parken en op de betrokkenheid van mensen bij de eigen leefomgeving, de vormgeving en het onderhoud daarvan.

 

Nederlandse Tuinenstichting

Contact

Nederlandse Tuinenstichting
Het Korenmetershuis
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
info@tuinenstichting.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!