Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) is opgericht in 1980 en zet zich in voor de bescherming en het behoud van historisch en hedendaags groen erfgoed, ofwel tuinen, stedelijk groen, parken en buitenplaatsen die van belang zijn door bijvoorbeeld hun vormgeving of beplanting.

Wanneer groen erfgoed bedreigd wordt, bijvoorbeeld door nieuwbouwplannen, onderneemt de NTs actie door het aanschrijven van betrokken partijen (particulieren, overheden) en het ter beschikking stellen van kennis en expertise aan hen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere (erfgoed)organisaties.

Verder wil de NTs het bewustzijn van en de betrokkenheid bij groen erfgoed onder een breed publiek vergroten, onder andere door het organiseren van excursies en lezingen en door het openstellen van bijna vierhonderd particuliere tuinen. Deze worden verzameld in een jaarlijkse Open Tuinengids. Ook stimuleert de NTs onderzoek naar tuin- en landschapsarchitectuur, bijvoorbeeld door het uitreiken van een scriptieprijs, en publiceert zij hierover.

 

Nederlandse Tuinenstichting

Contact

Nederlandse Tuinenstichting
Het Korenmetershuis
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
info@tuinenstichting.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!