Utrechts Landschap

Stichting Het Utrechts Landschap beschermt natuur en cultuur in de provincie Utrecht. Dit doet de stichting door terreinen en historische gebouwen aan te kopen en deze vervolgens zorgvuldig te beheren en onderhouden. Sinds 1927 heeft Utrechts Landschap bijna 5000 hectare natuurgebied verworven en vele boerderijen, kastelen, landgoederen en 23 molens in beheer gekregen. De natuurgebieden bieden leefruimte aan planten en dieren en zijn toegankelijk voor recreatie. De historische gebouwen verrijken het landschap en vormen het tastbare bewijs van de rijke historie van de provincie Utrecht. 

Utrechts Landschap behartigt de belangen van Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot. In oktober 2012 is de restauratie van de laatste molen afgerond en nu staan alle 23 molens er weer prachtig bij. Begin 2013 is de restauratie van Kasteel Loenersloot gereed en zullen de deuren van het kasteel worden geopend voor publiek. Het werk van Utrechts Landschap wordt gesteund door 23.000 beschermers (donateurs), 50 bedrijfsvrienden en 400 vrijwilligers.

schermde beeldhouwwerken horende bij landgoed De Tempel in Overschie.

Bijna alle gebouwen zijn na de restauratie herbestemd tot ‘niet-woonfuncties’. Publiekstoegankelijkheid en ‘het verhaal achter de stenen’ zijn daarbij voor Stadsherstel zeer belangrijk. 

 

Utrechts Landschap

Contact

Utrechts Landschap
Bunnikseweg 39
Postbus 121
3730 AC De Bilt

030-220 55 55
info@utrechtslandschap.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!