Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland)

De SBKG Noord-Nederland (de afkorting SBKG staat voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen) is op 1 januari 2016 opgericht uit de fusie van twee provinciaal opererende zusterstichtingen welke elk al meer dan drie decennia op het gebied van onderhoud en restauratie van kerken en aanverwante gebouwen actief zijn geweest. In de nieuwe setting richt de organisatie zich op onderhoud, restauratie en beheer van kerken en zal daarmee haar dienstenpakket verder ontwikkelen en uitbreiden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en sinds het najaar 2016 ook Noord-Holland [het gebied boven het Noordzeekanaal] behulpzaam te zijn met het onderhouden, restaureren en beheren van hun gebouwen. Daarnaast biedt zij advies op het gebied van herbestemming, inpassen van  nevenfuncties, verbouw, uitbreiding etc.

 

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland)

Contact:

SBKG Noord-Nederland
Postbus 137
8900 AC LEEUWARDEN

058-2123592
info@sbkg-noordnederland.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!