Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

NKS heeft zich de afgelopen 70 jaar ontwikkeld van een deskundig beheer- en adviesorgaan voor de overheid, tot een onafhankelijk kenniscentrum voor het behoud van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Binnen deze doelstelling vallen ook de kasteeltuinen, -parken en landgoederen, alsmede de historische (groene) omgeving,de ruïnes en ondergrondse resten van deze monumenten.

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) werd door de Rijksoverheid opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog om in de kennis en deskundigheid te voorzien die noodzakelijk was om geconfisqueerde buitenplaatsen en kastelen te beheren. Sinds 2014 heten wij NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, omdat kennis voor ons centraal staat en omdat onze doelstelling in de afgelopen jaren is verruimd.  NKS zet zich inmiddels in voor het vergroten, toegankelijk maken en breed uitdragen van wetenschappelijke kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving naar allerlei partijen. Zoals bijvoorbeeld onderzoekers, politici, beleidsmedewerkers, beheerders, eigenaren en het grote publiek. Op die manier werken wij aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het behoud van dit prachtige cultuurhistorische erfgoed voor volgende generaties

Dat doen we o.a. door het uitvoeren, initiëren en publiceren van studie en onderzoek, het houden van lezingen en het organiseren van studiemiddagen en excursies. Daarnaast geven wij elk kwartaal  het tijdschrift Kasteel&Buitenplaats uit voor onze begunstigers en relaties. Ook organiseren wij publieks-gerichte evenementen zoals de jaarlijkse landelijke Dag van het Kasteel. Uiteraard werken we bij al deze activiteiten nauw samen met de eerder genoemde partijen.

NKS is een onafhankelijke non-profit stichting met ANBI-status. Wij worden gefinancierd door donateurs, schenkingen, erfstellingen en legaten. Daarnaast krijgen wij inkomsten uit subsidies en opdrachten. 

 

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

Contact

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)
Klooster OLV Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
info@kastelen.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!