De Evangelische Broedergemeente Zeist

De Evangelische Broedergemeente of Unitas Fratrum is een wereldwijd kerkgenootschap met als bekendste bisschop de theoloog, filosoof en onderwijsvernieuwer Jan Amos Komenský (Comenius) (1592-1670). De Broedergemeente ontstond begin 15e eeuw in Moravië en kreeg na de vlucht uit Tsjechië in 1722 onder leiding van graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf in het Duitse Herrnhut zijn huidige vorm. Daardoor wordt ook de benaming Moravische Broeders of Hernhutters gebruikt. De Nederlandse vestiging in Zeist kwam in 1746 tot stand met de ingebruikname van het zojuist verworven Slot Zeist.

In de voortuinen van Slot Zeist werd in een bijpassende Hollands classistische stijl een nederzetting gebouwd aan weerszijden van de oprijlaan van het Slot. Deze nederzetting met typische broedergemeente kenmerken zoals de woon/werkhuizen, koorhuizen, kerkzaal en begraafplaats waar de gemeenteleden konden wonen, werken en hun geloof belijden. Deze nederzetting is in Nederland uniek. De culturele waarde van het complex samen met het Slot is erkend met de status van historisch buitenplaats Slot Zeist.

Samen met het Slot Zeist zijn de monumentale gebouwen van de Broedergemeente met de bijbehorende parkaanleg, begraafplaats, gazons, bomenlanen, watergangen, bruggen, kademuren, beschoeiingen, tuinmuren en hekwerken beeldbepalend voor de gemeente Zeist. Maar de culturele waarde van het erfgoed van de Broedergemeente overstijgt het belang van Zeist en kan aangemerkt worden als wereld omvattend erfgoed als het in verband wordt gezien met de Broedergemeente nederzettingen in Herrnhut en Gnadau (Duitsland), Christiansfeld (Denemarken), Bethlehem (Pensylvenia, Verenigde Staten) en Gnadenthal en Elim (Zuid-Afrika).

De Evangelische Broedergemeente Zeist

Bezoekadres:
Rentmeesterij
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

Postadres:
Rentmeester J. Egas
Zusterplein 20
Postbus 87
3700 AB Zeist

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!