Vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • Molenbezitters bij te staan met technische adviezen voor effectief onderhoud en technisch en historisch verantwoorde restauratie;
  • Te waken over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze dient beschermd te worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting;
  • De molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving te brengen. Bijvoorbeeld met het organiseren  van de jaarlijkse Nationale Molendag, deze internetsite, etc;
  • Te bemiddelen bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud;
  • Het molenaarschap te stimuleren. Het Gilde van Vrijwillige molenaars verzorgt de opleiding tot vrijwillig molenaar, waarna De Hollandsche Molen het examen afneemt en de diploma’s uitreikt;
  • Publicaties te bevorderen en de documentatie over molens te waarborgen.

Er zijn al honderden molens zijn door inspanningen van de vereniging bewaard gebleven en in veel gevallen tevens weer in beweging gezet. Molens zijn het visitekaartje van ons land en verdienen de hulp en sympathie van de Nederlandse bevolking.

Vereniging De Hollandsche Molen

Contact

Vereniging De Hollandsche Molen
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam
020 – 623 87 03
dhm@molens.nl

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!