Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt kerkgebouwen over in dorpen waar de kerkelijke gemeenschap te klein is geworden. De Stichting heeft de afgelopen 40 jaar al 38 kerken overgenomen, en geeft deze gebouwen een nieuwe bestemming in samenwerking met de dorpsbewoners. Instandhouding van kerkgebouwen is de eerste doelstelling van de Stichting. De tweede is het wekken van publieke belangstelling voor oude kerken in Friesland. Zeven van de 38 kerkgebouwen worden verhuurd. In twee van de zeven kerken is een museum gevestigd (Allingawier, Raerd/Dongeradeel). De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie wordt verhuurd aan een lokale stichting, die het gebouw al dertig jaar exploiteert als cultureel centrum. De overige 31 kerken worden beheerd door de vrijwilligers van de plaatselijke commissies.

Alde Fryske Tsjerken

Bezoekadres

Emmakade 59
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!