Stichting Monumenten Bezit

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is in 2014 opgericht om op te treden als landelijke beheersorganisatie voor monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. 

De portefeuille van SMB bestaat uit zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. De diversiteit van de portefeuille is uniek en bevat vijf top honderd monumenten. 

Voor het instandhouden van haar monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen beschikt SMB over een team dat bestaat uit gespecialiseerde bouwkundigen, bouw- en architectuurhistorici. Zij houden zich dagelijks bezig met het onderhoud van het monumentale erfgoed en met de restauratiewerkzaamheden. Incidenteel wordt op projectmatige basis gewerkt met externe specialisten.

Stichting Monumenten Bezit

Contact:

SMB
Landgoed Trompenburgh
Zuidereinde 43
1243 KK ’s Graveland

033-2035075
info@monumentenbezit.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!