Stichting Menno van Coehoorn

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Op veel oude militaire werken heeft zich – door een lange periode van isolement – een prachtige flora en fauna ontwikkeld. Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed.

Stichting Menno van Coehoorn

Contact

Stichting Menno van Coehoorn
Mariaplaats 51
3511 LM Utrecht
030 – 231 22 30
info@coehoorn.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!