CIO-K (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken)

CIO-K behartigt de belangen van 30 kerkgenootschappen in Nederland op het gebied van de (monumentale) kerkelijke gebouwen. De commissie houdt zich bezig met monumentenbeleid en -regelgeving, maar ook met aanverwante onderwerpen zoals als belastingwetgeving (WOZ, energiebelasting), bouwbesluit en brandveiligheid en (her)bestemming van kerkgebouwen. CIO-K bepleit bij overheden de belangen van de kerkgebouwen en tracht hierin zo actief mogelijk te sturen. Aan de achterban wordt informatie verstrekt over beleid en regelgeving ten behoeve van beheer en gebruik van (monumentale) kerk(elijke) gebouwen.

De in CIO samenwerkende kerkgenootschappen hebben in totaal ca 6000 kerkgebouwen in gebruik, waarvan een aanzienlijk deel beschermd rijksmonument is. Het jaarverslag van de CIO-K is te downloaden van de website www.cioweb.nl. Op deze website is ook de volledige lijst van de 30 in CIO deelnemende kerkgenootschappen te vinden. CIO-K heeft de discussienota ‘Voorkomen is beter dan genezen’, over herbestemming van kerkgebouwen uitgegeven. Deze is aan te vragen bij het secretariaat.

 

 

CIO-K (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken)

Bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
CIO-Secretariaat:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
info@cioweb.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!