Maatschappij van Weldadigheid

De Stichting Monumenten van de Maatschappij van Weldadigheid (SMVV) treedt op als hoeder van het cultureel erfgoed van Johannes van den Bosch, dat in november 2010 op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed is geplaatst.

Een prachtige mijlpaal op weg naar het bereiken van de beoogde definitieve status van Unesco Werelderfgoed in 2018: 200 jaar nadat Johannes van den Bosch de eerste Proefkolonie stichtte in Frederiksoord. “De Koloniën markeren een grote stap voorwaarts in het denken over de minderbedeelden in de westerse samenleving en zijn uniek vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt. In hun onderlinge samenhang vormen landschap en gebouwen in het gebied de neerslag van bijna twee eeuwen Nederlandse cultuurgeschiedenis”, aldus het rapport van de Commissie Leemhuis die het advies voor de Voorlopige Lijst opstelde.De Maatschappij van Weldadigheid beijvert zich voor het behouden, ontwikkelen en uitdragen van haar unieke cultuurhistorische erf- en gedachtegoed om daarmee mensen de mogelijkheid te bieden tot zelfontplooiing op het gebied van cultuur en natuur. De stichting heeft geen leden, maar 252 begunstigers (donateurs).

Maatschappij van Weldadigheid

Contact

Stichting Monumenten van de Maatschappij van Weldadigheid

Majoor van Swietenlaan 28
8382 CG Frederiksoord
0521 – 381 225info@mvwfrederiksoord.nl

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!