VKB Kerkrentmeesters

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 januari 2005 opgericht. De vereniging wil de belangen van haar leden behartigen door middel van deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), participatie in organen en organisaties in en buiten de kerk (zoals flankerende organisaties en de overheid) en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk.

Ook treedt VKB op als kennisinstituut: ze zorgt voor deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is. Het lidmaatschap van VKB staat open voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 95% van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

VKB Kerkrentmeesters

Contact

VKB-bureau Dordrecht
Vrieseweg 82
3311 NX Dordrecht
078-639 36 66
info@kerkrentmeester.nl

Postadres:
Postbus 176
3300 AD Dordrecht

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!