Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. Met recht kunnen oude Groninger kerken juwelen in het Groninger land woerden genoemd. Deze fiere bakens in het uitgestrekte landschap voor het nageslacht behouden, is een doel waar SOGK voor inspant.

In de jaren voordat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) werd opgericht, was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker geworden om kerkgebouwen te onderhouden; veel hiervan raakten hierdoor in verval. Men vond dat de oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven, behouden moesten blijven. Vandaar de oprichting van SOGK in 1969. De SOGK zet zich sinds die tijd in om samen met vrijwilligers en ruim 6200 donateurs te zorgen voor onze geschiedenis. 

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft zich de afgelopen veertig jaar in regionaal en nationaal verband ontwikkeld tot een succesvolle en toonaangevende, eigentijdse organisatie op het gebied van restauratie en hergebruik van religieus erfgoed.

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)

Contact

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
050 – 312 35 69
info@groningerkerken.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!