Stichting Het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap is al lang niet meer alleen een natuurbeschermingsorganisatie, maar stilaan ook een belangrijke erfgoedorganisatie voor Limburg geworden. De stichting richt zich van oudsher op de bescherming van waardevolle landschappen, met kenmerkende natuurgebieden (‘groen erfgoed’) en met karakteristieke bebouwing (‘rood erfgoed’). Deze landschappen ervaren we nu als zeer waardevolle gebieden door de nog aanwezige samenhang van cultuurhistorische waarden met soortenrijkdom. 

Het is juist deze samenhang die het verhaal van Limburg vertelt. Daar ontlenen de provincie en haar inwoners een groot deel van hun identiteit aan. Door het leren kennen van de onderliggende waarden kan de waardering en het respect, en daarmee het draagvlak voor het behoud, vergroot worden.

Na de veiligstelling in 1947 van Kasteel Neercanne met omringend landgoed heeft het gebouwd erfgoed zich in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid met andere kenmerkende monumenten. In 1971 werd Kasteel Goedenraad aangekocht en aansluitend gerestaureerd. In dezelfde periode werd ook landgoed Rozendaal bij Montfort verworven met de monumentale boerderijen Koningshof, Herenhof en Schrevenhof. In 1976 was er de Geuldalactie waardoor het mogelijk werd de eerste cultuurgronden met hoogstamboomgaarden en gebouwd erfgoed zoals de Wittemer Molen en een vakwerkmonument bij Cottessen te verwerven. In datzelfde jaar werd ook het landgoed Kasteel Arcen aangekocht en sindsdien is dit ontwikkeld tot het bijzondere ensemble Kasteeltuinen Arcen. Door de jaren heen zijn er tal van kleine en grote objecten verworven, die alle bijdragen aan het brede palet aan erfgoed dat bij het Limburgs Landschap geborgd is: kastelen, (water)molens, boerderijen, vakwerkhuizen, onderaardse kalksteengroeves, kapellen en de vele veldkruizen. 

Stichting Het Limburgs Landschap

Contact:

Stichting het Limburgs Landschap
Rijksstraatweg 1
5943 AA Lomm

077-4737575
info@limburgs-landschap.nl

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!