Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties die zich inzetten voor het Nederlands varend erfgoed. FVEN coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.

Nederland Waterland is rijk aan maritiem erfgoed. Naast vele havens, sluizen en bruggen heeft Nederland een fijnmazig waterwegennet en een veelzijdige historische vloot. Uniek is het respectabele aantal historische schepen, dat nog bewaard is gebleven. De Nederlandse historische vloot is de grootste, meest diverse en best onderhouden vloot ter wereld en van groot cultuurhistorisch belang. Het merendeel van de ruim 5000 historische schepen worden in stand gehouden door particulieren.

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

Contact:

Seretaris FVEN
Hans Faber
secr@fven.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!