Monumentenwacht NL

MonumentenwachtNL is de werknaam van de statutaire Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).

Het werk van Monumentenwachten bestaat uit het adviseren in brede zin over preventief onderhoud op korte en lange termijn aan beheerders (zowel eigenaren als gebruikers) van gebouwde, archeologische en landschappelijke (groene) monumenten. Ook interieurs van monumentale objecten behoren tot het werkdomein.

In elke provincie is een Monumentenwacht werkzaam, met in totaal meer dan 150 gespecialiseerde ´monumentenwachters´ en andere medewerkers. Duizenden bezitters van monumenten (van overheden tot en met particuliere eigenaren) maken jaarlijks met succes gebruik van de diensten van een Monumentenwacht om hun cultuurhistorische bezit in goede staat te houden.

De VPMN richt zich op het permanent verhogen van de kwaliteit van het werk van de Monumentenwachten. Zij versterkt de onderlinge band, zorgt voor informatie-uitwisseling en fungeert als landelijk contactpunt voor het werk van de Monumentenwachten.

De VPMN is verder de houder van het merk ‘Monumentenwacht’, geeft het zogenaamde Inspectiehandboek uit en organiseert activiteiten met en voor haar leden, zoals periodieke bijscholing.

 

Monumentenwacht NL

Contact:

MonumentenwachtNL
Brabantlaan 3
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 0411-643366
info@monumentenwacht.nl
 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!