Stichting ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.

ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Wij stellen hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. Denk hierbij ook aan thema’s als verduurzaming van gebouwd erfgoed, groen erfgoed, bemalen in de omgeving van een monument, verdroging van terreinen, het gebruik van digitale technieken (3D) en asbest in monumenten.

Erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen. Hiermee laten deze bedrijven zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld. Op de website van ERM vindt u het overzicht met alle erkende bedrijven.

 

Stichting ERM

Contact

De Stichting ERM is gevestigd in het Gouda Trade Center aan de Burgemeester van Reenensingel 101 in Gouda.

Tel: 085-4862480
E-mail: secretariaat@stichtingERM.nl
Internet: www.stichtingERM.nl 

Bezoekdres:
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA Gouda

Correspondentieadres:
Postbus 420
2800 AK GOUDA

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!