Het Drents Landschap

Het Drentse Landschap zet zich in voor de instandhouding van het cultureel erfgoed in Drenthe. Dat doet de stichting door historisch waardevolle gebouwen, tuinen, erven en archeologische monumenten zo goed mogelijk te beheren. Maar ook door de belangen van erfgoed in brede zin te behartigen en door het bieden van voorlichting en educatie.

De organisatie beheert meer dan 300 gebouwde objecten (waarvan circa 100 Rijksmonumenten), 32 archeologische terreinen of objecten, drie schansen en een drietal Rijksbeschermde tuinen. Het gebouwenbezit bestaat hoofdzakelijk uit agrarisch erfgoed (boerderijen, keuterijen, schuren, etc.), maar ook uit havezaten, woonhuizen, molens, kerken en industrieel erfgoed. Samen vormen de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden een staalkaart van de Drentse geschiedenis, maar evenzeer dragen ze bij aan de Drentse identiteit in het heden.

Stichting Het Drentse Landschap is door het Rijk erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

 

Het Drents Landschap

Bezoekadres:

Kloosterstraat 5
9401 KD Assen

Postadres:
Postbus 83
9400 AB Assen

T (0592) 31 35 52
E info@drentslandschap.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!