Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Het Groninger Landschap bezit, beheert en onderhoudt ruim 8000 hectare natuurgebied en tientallen (rijks)monumenten in de provincie Groningen zoals borgen, oude boerderijen en molens. De gebieden liggen verspreid door de provincie en hebben elk een uniek karakter en unieke flora en fauna.
 

Het Groninger Landschap

Bezoekadres:
Rijksstraatweg 333
9752 CG Haren

Postadres:
Postbus 199
9750 AD Haren

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!