Mobiele Collectie Nederland

De historische ontwikkeling van de mobiliteit in de afgelopen 200 jaar is van onschatbare betekenis voor onze samenleving. Mobiel erfgoed getuigt van deze indrukwekkende historische ontwikkeling en verdient het om behouden en gepresenteerd te worden. Het belangrijkste doel van de stichting Mobiel Collectief Nederland (MCN) is het leveren van een essentiële bijdrage aan de totstandkoming van een mobiel collectief als een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.

Behartiging van de belangen van eigenaren en beheerders van mobiel erfgoed behoort tot de voornaamste activiteiten om het doel te bereiken. MCN kent geen leden of donateurs. In het bestuur van MCN zijn diverse musea, alsmede de vier koepelorganisaties op het gebied van het mobiel erfgoed vertegenwoordigd. Dat zijn de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), Historische Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL). Deze musea en koepelorganisaties staan voor meer dan 80.000 mensen, die op één of andere manier actief zijn in het mobiel erfgoed, als medewerker bij een museum of andere organisatie of (de overgrote meerderheid) als eigenaar van een historisch vervoermiddel.

 

Mobiele Collectie Nederland

Contact:

Kees Wielemaker
secretaris

Mobiel: 06 55 00 31 92
wielemaker.kees@gmail.com

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!