Brief aan de Informateur

Vanwege de vorming van het nieuwe kabinet en een wisseling van de wacht van Kamerleden is het belangrijk dat de FIM zich inzet om erfgoed opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Hoe doen we dit?

Onder andere is deze week een brief gestuurd naar de informateur en onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief, in samenwerking met Kunsten’92 en Bond Heemschut opgesteld, staat een heldere boodschap: 

Veranker erfgoed in het coalitieakkoord!

Maak erfgoed onderdeel van de beslissingen over hoe we willen wonen, werken en leven. Want investeren in erfgoed, levert veel op: door erfgoed te betrekken bij de grote maatschappelijke opgaven, verrijken we de kwaliteit van leven en de leefomgeving. Zo houden we Nederland mooi en herkenbaar.

Lees de brief hier. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!