FIM-Flits 8 maart

Beste FIM-leden,

In deze flits een update over ons lidmaatschap bij het OFL, een uitstel van de reactie DUMAVA, de opening van de regeling woonhuissubsidie en de start van het overheidsprogramma Erfgoed & Overheid.

Lidmaatschap OFL

Om te beginnen met mooi nieuws: De Federatie Instandhouding Monumenten is toegetreden in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. In het OFL ontmoeten rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties elkaar voor overleg en samenwerking over de fysieke leefomgeving – de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. 

We zijn officieel lid geworden en daarom ook genoemd in de Staatscourant van 27 februari dit jaar. De FIM staat op nummer twaalf in de lijst. 

Uitstel DUMAVA

Begin dit jaar hebben we aan onze leden input gevraagd voor de internetconsultatie DUMAVA. Het antwoord op onze inbreng van de consultatie is uitgesteld en we hebben nog geen nadere informatie. Zodra we meer weten hoort u het natuurlijk ook via de Flits. 

 

Start  Programma  

 

Erfgoed & Overheid

Het ministerie van OCW is samen met de IPO en de VNG het programma Erfgoed & Overheid gestart. Vanwege de grote ruimtelijke uitdagingen en de de druk op beschikbare capaciteit en deskundigheid bij gemeentes en provincies is er versterking nodig. 

Meer informatie kunt u hier vinden.

Aanvraag Woonhuissubsidie

Woont u in een rijksmonument en bent u particulier eigenaar van het pand? Dan maakt u mogelijk aanspraak op de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Dat doet u via het portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De woonhuissubsidie is bedoeld voor werkzaamheden aan monumentale onderdelen als bijvoorbeeld het dak, de gevel, kozijnen, fundering en constructie, interieurelementen, monumentaal terrein en beplanting en voor het uitvoeren van schilderwerk.

U ontvangt dan subsidie tot 38% van de subsidiabele kosten. 
Meer informatie kunt u hier vinden. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!