FIM-webinar evaluatie SIM

Datum

jul 14 2020

Tijd

10:00 - 12:00

Op dinsdag 14 juli van 10 tot 12 uur organiseert de FIM een ZOOM webinar waarop we de resultaten van de enquête onder de FIM-leden en de deelsessies bespreken en waarmee we het ministerie van OCW van onze bevindingen zullen voorzien

Het programma van dit webinar is als volgt:

  • 10.00-10.15 uur: inleiding en algemene bevindingen FIM-enquete (Leo en Isja)
  • 10.15-11.30 uur: bevindingen per deelsessie in 15 min per thema (groen, molens, pom’s, woonhuizen/boerderijen, kerken). Gewenste resultaat is één of twee specifieke – breed gedragen – statements, hartenkreten of onderzoeksvragen per deelsessie die we in onze samenvatting FIM-SIM-evaluatie aan OCW kunnen meegeven.
  • 11.30-11.45 uur: hoe nu verder? Leo en Isja geven toelichten en vatten e.e.a. samen.
  • 11.45-12.00 uur: eventuele uitloop.

De resultaten van het totale proces kunnen dan vervolgens gestuurd worden aan het ministerie. Zo heeft het ministerie een goede indruk van de algemene bevindingen vanuit de FIM en vanuit vijf specifieke thema’s krijgt men extra input voor de onderzoekersvragen. De FIM-dossierhouders zullen toelichten welke belangen zij in de OCW-klankbordgroep namens de FIM zullen behartigen


FIM
staaT sterker met uw INBRENG

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!