WERKCONFERENTIE OVER DE SIM-EVALUATIE

Organisator

FIM Nederland

Plaats

Amsterdam

Datum

mei 30 2020

Tijd

01:30 - 04:20

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een speciale werkconferentie over de aanstaande evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk. De locatie van deze bijeenkomst is het Koetshuys van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist vanaf 12.30 uur (met lunch) tot 16.30 uur met aansluitend een borrel. 

Aanleiding voor de bijeenkomst is genoemde evaluatie van de SIM, welke eind dit jaar tot mogelijke aanpassingen van de onderhoudsregeling leidt. Voorafgaand daaraan laat het ministerie van OCW vanaf juli dit jaar een extern onderzoek uitvoeren naar de werking van en ervaringen met de regeling. In een recent overleg heeft de FIM aangeboden input te leveren voor de onderzoeksvragen, hetgeen in dankbaarheid is aanvaard. Doel van de bijeenkomst op 20 maart is deze input voor te bereiden, enerzijds als het gaat om de algemene aspecten van de regeling, anderzijds als het gaat om specifieke deelonderwerpen. De conclusies van deze werkconferentie kunnen vervolgens vastgesteld worden op de Algemene Vergadering van de FIM op 22 april a.s., waarna ze officieel aan OCW worden aangeboden.

Zie de bijlage voor meer informatie over deze werkconferentie.

Wij horen graag uiterlijk 13 maart of u wilt deelnemen aan deze werk-conferentie.


FIM
staaT sterker met uw INBRENG

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!