Landelijke Federatie ‘Het Behouden Huis’

Het aantal monumenten is in Nederland groot, maar de middelen zijn beperkt. Daarom is vaak het particulier initiatief nodig om tot restauratie te komen. Maar ook voor de particuliere eigenaar of de restaurerende instelling is maar al te vaak de financiële haalbaarheid een groot probleem. Daarnaast kan een restauratie niet altijd in het gemeentelijk programma worden ingepast, kunnen er problemen ontstaan door het bestemmingsplan voor het gebied waar het pand staat, door voorschriften in de bouwverordening of door bepalingen in de Monumentenwet. De voortgang van een restauratie wordt vaak bemoeilijkt en stagneert soms geheel, waardoor een verder verval van het gebouw dreigt.

Om de restauratie van woningen en andere gebouwen beter te laten verlopen en om de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met de restauratie, een steuntje in de rug te geven, werd in 1974 de landelijke federatie ‘Het Behouden Huis’ opgericht. De federatie is een overkoepelend overlegorgaan en telt op dit moment ongeveer 45 leden: instellingen en organisaties die zich inzetten op het gebied van monumentenbehoud. Het Behouden Huis behartigt de belangen van de leden en is een gesprekspartner voor de overheid. Ook wordt er voorlichting gegeven en verzamelt de federatie gegevens, die van belang kunnen zijn voor haar leden.

Landelijke Federatie ‘Het Behouden Huis’

Contact:
Bestuursondersteuning

Mevrouw I. Agterkamp (Irene)
T: 06 – 29112645
E: info@federatiebehoudenhuis.nl

 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!