Online enquête financiële situatie monumentensector

Online enquête financiële situatie monumentensector

De FIM heeft op 11 oktober een online enquête rondgestuurd met als doel de financiële situatie bij de monumentensector in kaart te brengen. Na 2 coronajaren zijn de na-ijleffecten van de coronamaatregelen bij een aantal monumenteneigenaren waarschijnlijk nog voelbaar. De generieke maatregelen en de Opengestelde Monumenten Lening hebben de sector door deze moeilijke periode heen geholpen, maar ook de inzet en flexibiliteit van de sector zelf heeft erger voorkomen.

Helaas doemen er weer nieuwe problemen op, die opnieuw een beroep doen op de financiële middelen van monumenteigenaren. We denken aan de investering in verduurzaming, de gestegen materiaalkosten en de inflatie, maar zeker ook aan de stijgende kosten van energie. Vooral over de energielasten zijn extra vragen toegevoegd.

We vinden het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de situatie van de sector, maar ook in de effecten van deze recente ontwikkelingen op de financiële draagkracht van monumenteigenaren en monumentenorganisaties. We willen die situatie onderbouwd onder de aandacht brengen van de RCE en betrokken ministeries. Om onze positie goed te illustreren is het belangrijk dat de gegevens zo concreet mogelijk zijn; daarom zijn de vragen besproken met RCE en NRF. Zo kan de specifieke positie van erfgoed ook worden vergeleken met niet-monumenten en andere sectoren.

De FIM vraagt u daarom opnieuw om uw medewerking bij het invullen van deze enquête. U helpt er niet alleen uzelf, maar de hele sector mee. De FIM zal de resultaten geanonimiseerd bespreken met OCW en andere betrokken ministeries. Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen, maar in elk geval voor maandag 24 oktober.

Indien u naar aanleiding van deze enquête contact met ons wilt opnemen dan kan dat via info@fimnederland.nl.

Klik hier voor de online enquête

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!