FIM-Flits 11 oktober 2022

Inhoud FIM-Flits

  1. Vrijkaarten Nationaal  monumentencongres 3 november

Op donderdag 3 november vindt alweer de tiende editie van het Nationaal Monumentencongres plaats, dit maal in Fort Voordorp in Groenekan. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Erfgoed en zal in het teken staan van risico- en crisismanagment. 

De FIM heeft 3 vrijkaarten te vergeven voor organisaties zonder betaald personeel en financiering voor symposia e.d. Heb je interesse? Neem dan contact op met info@fimnederland.nl. 

Klik hier voor het programma en meer informatie over het congres

 

        2. Online enquête financiële situatie monumentensector

Na 2 coronajaren zijn de na-ijleffecten van de coronamaatregelen bij een aantal monumenteneigenaren waarschijnlijk nog voelbaar. De generieke steunmaatregelen en de Opengestelde Monumenten Lening hebben de sector door deze moeilijke periode heen geholpen, maar ook de inzet en flexibiliteit van de sector zelf heeft erger voorkomen.

Helaas doemen er weer nieuwe problemen op, die opnieuw een beroep doen op de financiële middelen van monumenteigenaren, denk hierbij bijvoorbeeld aan de sterk gestegen energielasten en materiaalkosten. De FIM vraagt u daarom opnieuw om uw medewerking bij het invullen van deze enquête. U helpt er niet alleen uzelf, maar de hele sector mee. De FIM zal de resultaten geanonimiseerd bespreken met OCW en andere betrokken ministeries.

Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen, in elk geval voor maandag 24 oktober. De enquête vraagt circa 15 minuten van uw tijd.

Klik hier om de enquête in te vullen

        3. Rectificatie link video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu

De gemeente Haarlem heeft een korte video laten maken van het kennismakingsbezoek van staatssecretaris Gunay Uslu met de erfgoedsector op 8 juni. In de FIM-Flits van 5 september is per abuis een incorrecte link meegestuurd, hieronder vindt u de juiste.

Klik hier om de video te zien.

Lees hier het artikel van De Erfgoedstem ‘Staatssecretaris Uslu in snelkookpan FIM’

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!