FIM-Flits 5 september 2022

Inhoud FIM-Flits

  1. FIM-reactie op evaluatie Erfgoedwet OCW/RCE
    De FIM heeft op 4 juli een reactie op de evaluatie van de Erfgoedwet verstuurd naar het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de DSP-groep. Hierin uit de FIM haar zorgen over de manier waarop deze evaluatie tot stand is gekomen en op de inhoud ervan. 

De FIM pleit inhoudelijk voor een fundamentelere heroverweging van de wet en stelt dat het erfgoedveld te weinig is betrokken bij de totstandkoming van de evaluatie en er tevens te weinig over is geïnformeerd. Ook komt een aantal belangrijke punten niet aan de orde in de evaluatie, onder andere:

    1. De problemen veroorzaakt door het samenvoegen van de zes oudere erfgoedwetten zonder goede afstemming.
    2. De structurele financieringsproblemen, onder andere het permanente tekort op de SIM.
    3. Het tekort aan ambtelijke kwantiteit en kwaliteit, met name bij gemeenten

        2. Video kennismakingsbezoek staatssecretaris Uslu

De gemeente Haarlem heeft een korte video laten maken van het kennismakingsbezoek van staatssecretaris Gunay Uslu met de erfgoedsector op 8 juni. Het bezoek vond plaats in de H.H. Anna en Mariakathedraal te Haarlem en bestond uit een stoomcursus in erfgoed, verzorgd door een brede vertegenwoordiging van het veld.

De staatssecretaris werd ook rondgeleid door de kerk, die onderdeel uitmaakt van het Erfgoed Deal-project Buurtbakens. Het project zoekt (gedeeltelijke) herbestemmingen voor onderbenutte kerkgebouwen, die zo hun maatschappelijke functie in de wijk versterken.

Klik hier om de video te zien.

Lees hier het artikel van De Erfgoedstem ‘Staatssecretaris Uslu in snelkookpan FIM’

        3. Save the date: najaars ALV – 16 november

De komende FIM najaars ALV zal op 16 november plaatsvinden. De locatie en het programma zullen binnenkort bekend worden gemaakt. We hopen veel van u daar te zien.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!