Persbericht: Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiekstoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), brancheorganisatie voor de monumentensector, opent een collegiaal Corona Adviesloket voor vragen rondom de lening. 

Eind mei maakte minister Ingrid Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend hoe de invulling van de extra € 300 miljoen voor de cultuursector eruit ziet. Onderdeel van dit aanvullende pakket is een nieuwe leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening, met een looptijd van 15 jaar tegen 1% rente. Het betreft krediet voor eigenaren van kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstel-organisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis. In totaal is er 50 miljoen euro beschikbaar. 

“Mooi dat het Nationaal Restauratiefonds vandaag de monumentenlening openstelt. Want de coronacrisis heeft ook organisaties getroffen die zich inzetten voor het behoud van monumenten. De Opengestelde Monumenten-Lening stelt eigenaren in staat om deze bijzondere rijksmonumenten, zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, voor het publiek toegankelijk te houden”, aldus Ingrid van Engelshoven.

Martine van Lier, voorzitter FIM: “De afgelopen weken is hard gewerkt om de monumenten weer te openen binnen een anderhalve metermaatschappij. Monumentorganisaties die afhankelijk zijn van toerisme, evenementen en verhuur komen met ontzettend veel creatieve ideeën, maar de terugval in inkomsten is fors en de tekorten lopen flink op. De lening is een welkome steun om in deze transitiefase de vele bijzondere monumenten van Nederland te open te houden.”

Kees-Jan Dosker, Restauratiefonds: “Het Restauratiefonds heeft als missie: ‘alle monumenten springlevend’. Monumenten zijn belangrijk voor onze identiteit en de herkenbaarheid van een stad of dorp. Ondanks de gevolgen van COVID-19 moet dat behouden blijven. Met de Opengestelde Monumenten-Lening willen wij eigenaren van opengestelde monumenten ondersteunen om deze tijd door te komen. Dat is in het belang van de eigenaren, het behoud van de monumenten, de werkgelegenheid en uiteraard van iedereen die graag wil genieten van een monument.”

Cees van der Vlist, directeur Molens Kinderdijk: “Goed dat deze leenfaciliteit er is gekomen. Dit stelt ons in staat om al ons geplande onderhoud dit jaar uit te voeren en vooral om al die vakmensen aan het werk te houden. Wij moeten met elkaar trots zijn op al de ambachtslieden die molens restaureren en ander gespecialiseerd werk uitvoeren in de erfgoedsector. Dit doen we immers om onze monumenten door te geven aan de volgende generatie.

Arno Boon, directeur BOEi: “De tientallen stadsherstelorganisaties in Nederland, die samen het vangnet voor onze bijzondere monumenten vormen, hebben door de coronacrisis een significant deel van hun huurinkomsten zien wegvallen. Deze lening helpt hen om hun monumenten te kunnen blijven openstellen, zodat de verwachte hausse aan binnenlandse toeristen straks ook iets te bezoeken heeft. Ook kunnen lopende restauratieprojecten makkelijker voortgezet worden.” 

FIM wil haar leden graag bijstaan met hulp en advies in deze moeilijke tijden van Corona en heeft daarom een collegiaal ‘Adviesloket’ opgezet. Grote en kleine erfgoedorganisaties die vragen hebben over de Opengestelde Monumenten Lening of andere Corona-regelingen, over het Protocol openstelling Monumenten of over de bedrijfsvoering of verdienmodellen in de 1,5 meter samenleving, kunnen hun adviesvraag e-mailen naar dullaart@fimnederland.nl. De werkgroep ‘Corona-adviesloket’ (Eefje van Duin, Bernard Ferf Jentink, Sylvia Pijnenborg, Martine van Lier en Jephta Dullaart) gaan (vertrouwelijk) met de vragen aan de slag. 

EINDE PERSBERICHT 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!