FIM-Flits 26 juni 2020

Inhoud fim-flits

  1. Aankondiging: Opengestelde Monumenten-Lening gaat a.s. maandag live
    Vanaf maandag 29 juni kan deze speciale lening, bedoeld om weggevallen inkomsten uit onder andere toerisme en evenementen op te vangen, worden aangevraagd via het Restauratiefonds. Natuurlijke en rechtspersonen die eigenaar zijn van één of meer opengestelde rijksmonumenten (waaronder verhuurde horeca, winkels en vergaderlocaties) kunnen een aanvraag indienen. De extra liquiditeit helpt om het stelsel van monumentenzorg toekomstbestendig te maken. De voorwaarden voor deze lening zijn uitzonderlijk gunstig: 1% rente, een lange looptijd van 15 jaar, eerste drie jaar aflossingsvrij en het betreft een achtergestelde lening. Voor actuele informatie en het aanvragen kan u terecht op: https://www.restauratiefonds.nl/nieuwe-leenfaciliteit-voor-opengestelde-rijksmonumenten

  2. FIM-Adviesloket
    FIM wil haar leden graag bijstaan met hulp en advies in deze moeilijke tijden van Corona en heeft daarom een collegiaal ‘Adviesloket’ opgezet. Grote en kleine erfgoedorganisaties die vragen hebben over de Opengestelde Monumenten-Lening of andere Corona-regelingen, over het Protocol openstelling Monumenten of over de bedrijfsvoering of verdienmodellen in de 1,5 meter samenleving, kunnen hun informatie- of adviesvraag e-mailen naar dullaart@fimnederland.nlDe werkgroep ‘FIM-Adviesloket’, waarin de bestuursleden Eefje van Duin, Bernard Ferf Jentink, Sylvia Pijnenborg en Martine van Lier zitting nemen (met ondersteuning van ambtelijk secretaris Jephta Dullaart) gaan vertrouwelijk met de vragen aan de slag. FIM-leden en andere erfgoedorganisaties kunnen bij ons terecht.

  3. Online informatiebijeenkomst over leenfaciliteit OML
    In samenwerking met het Restauratiefonds organiseert de FIM een online informatiebijeenkomst over de Opengestelde Monumenten-Lening. De exacte datum is nog niet bekend, maar ons voornemen is om deze online bijeenkomst op dinsdag 7 juli of woensdag 8 juli te laten plaats vinden. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Medewerkers van het Restauratiefonds geven een toelichting op de regeling en de procedure. Ook zit het ‘FIM-Adviesloket’ klaar om vragen te beantwoorden. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!