FIM-Flits 29 mei 2020

Inhoud film-flits

  1. Opengestelde Monumenten-Lening
    Het kabinet is deze week met de uitwerking van de aanvullende steunmaatregelen voor de cultuursector gekomen. De erfgoedsector wordt ondersteund met een extra leenfaciliteit voor eigenaren van rijksmonumenten, de ‘Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstel-organisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis. In totaal is er 50 miljoen euro beschikbaar. De FIM heeft aangedrongen op een soepele regeling met zeer gunstige voorwaarden die voor veel erfgoedorganisaties toegankelijk is. Zie meer informatie over de regeling:  https://www.fimnederland.nl/actualiteit/opengestelde-monumenten-lening-als-aanvullende-ondersteuning en https://www.restauratiefonds.nl/nieuwe-leenfaciliteit-voor-opengestelde-rijksmonumenten

  2. Oprichting FIM ‘Corona-adviesloket’
    FIM wil haar leden graag bijstaan met hulp en advies in deze moeilijke tijden van Corona. Daarom zetten we een collegiaal ‘Adviesloket’ op. Samen zetten we de schouders eronder om gezamenlijk door de crisis te komen. Er zit veel kennis en kunde bij onze leden. Die zetten we graag in om collega-leden te adviseren, helpen en ondersteunen. Erfgoedorganisaties die vragen hebben of advies willen, bijvoorbeeld over de Opengestelde Monumenten Lening of andere Corona-regelingen, over het Protocol openstelling Monumenten, over de bedrijfsvoering of verdienmodellen in de 1,5 meter samenleving, over de inzet van vrijwilligers of anderszins, kunnen hun adviesvraag e-mailen naar dullaart@fimnederland.nl
    Vervolgens zorgt de werkgroep ‘Corona-adviesloket’ (Eefje van Duin, Bernard Ferf Jentink, Sylvia Pijnenborg, Martine van Lier en Jephta Dullaart) dat uw adviesvraag terechtkomt bij een deskundige medewerker van een collega FIM-organisatie. Zij zullen uw adviesvraag vertrouwelijk behandelen

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!