Opengestelde Monumenten-Lening als aanvullende ondersteuning

De kamerbrief over de uitwerking van de aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector is op 27 mei gepubliceerd. Voor de monumentensector komt er een Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar van 50 miljoen euro. 

Het kabinet ondersteunt de sector met in totaal 300 miljoen euro. Het pakket bestaat uit 5 onderdelen, waarvan het tweede onderdeel specifiek is bestemd voor de monumentensector. Het gaat om een leenfaciliteit voor eigenaren van rijksmonumenten, de zogenaamde ‘Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis. In totaal is er 50 miljoen euro beschikbaar. 

Om in aanmerking te komen voor deze leenfaciliteit moet er sprake zijn van een publiekstoegankelijk rijksmonument en inkomstenderving. Onder voorbehoud van de staatssteunaspecten, kan het NRF een lening aanbieden met de volgende kenmerken:

  •  looptijd van 15 jaar tegen 1% rente
  • maximaal drie jaar aflossingsvrij
  • minimaal leenbedrag € 10.000 euro en maximaal € 2 miljoen per eigenaar
  • mogelijkheid tot achterstelling

    Deze gunstige voorwaarden bieden eigenaren de mogelijkheid zaken weer op orde te krijgen en openstelling weer mogelijk te maken. Met de lening kunnen zowel kleine als grote organisaties worden geholpen. Het NRF ontwikkelt samen met experts in de monumentensector een rekentool waarmee snel inzicht kan worden verkregen in de financiële positie en de benodigde omvang van de lening. Openstelling van de leenfaciliteit is in beginsel tot eind van dit jaar.

    Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het Restauratiefonds: https://www.restauratiefonds.nl/nieuwe-leenfaciliteit-voor-opengestelde-rijksmonumenten

Download via deze link de kamerbrief van de minister van OCW d.d. 27 mei 2020. 

Lees hier het volledige nieuwsbericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/aanvullende-middelen-voor-cultuursector-uitgewerkt

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!