FIM pleit voor toevoeging monumentenzorg aan steunmaatregelen getroffen sectoren

Het bestuur van de Federatie heeft waardering voor de inzet van het Kabinet om generieke steunmaatregelen te nemen voor organisaties en ondernemers die getroffen worden door de maatregelen om de Corona-crisis in te dammen.  Het heeft ons echter onaangenaam getroffen dat bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) de bsi-code 9103 Monumentenzorg ontbreekt. Juist deze regeling zou veel kunnen betekenen voor – vooral de kleinere – erfgoedorganisaties in ons land, die zoveel erfgoed in stand houden en presenteren. De FIM pleit in haar brief d.d. 30 maart er met kracht voor om de bsi-code 9103 voor Monumentenzorg alsnog op te nemen.

De generieke maatregelen zoals de NOW, steunmaatregelen voor zzp’ers en Qredits helpen erfgoedorganisaties onvoldoende om hun liquiditeitspositie op peil te houden en te voorkomen dat zij in betalingsproblemen komen. Hun werk, het behoud en de presentatie van ons aller erfgoed komt daarmee direct in gevaar.
Wij hopen dat de ministers van OCW en Economische Zaken bereid zijn om nogmaals te overwegen om deze erfgoedorganisaties niet uit te sluiten vaneen financiële tegemoetkoming. Wij vertrouwen op uw hart voor de monumentenzorg!

Lees hier de brief aan de ministers van OCW en Economische Zaken.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!