FIM-Flits 24 april 2020

Inhoud fim-flits

 1. Minister van OCW zegt 300 miljoen aanvullende ondersteuning toe voor cultuursector
  Minister van Engelshoven heeft 300 miljoen euro aan aanvullende ondersteuning toegezegd voor de cultuursector, waarvan een deel bedoeld is voor een leenfaciliteit voor monumentenzorg. De bijbehorende regeling wordt nu verder uitgewerkt en verwacht wordt dat de minister daar binnenkort meer informatie over zal geven.
 2. Online enquete naar financiële gevolgen coronacrisismaatregelen voor erfgoedsector
  De FIM en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben een online enquête uitgezet naar de financiële gevolgen van de beperkingen voor de erfgoedsector. Op grond van 65 reacties heeft de FIM een voorzichtige analyse gemaakt. Alle organisaties worden door de maatregelen geraakt. Een klein aantal organisaties heeft op korte termijn liquiditeitsproblemen. Kleinere organisaties krijgen het doorgaans sneller moeilijk als de inkomstenstroom opdroogt. Maar ook bij organisaties die wat meer reserve hebben tasten de maatregelen de vermogenspositie aan, met als risico bezuinigingen op onderhoud en werkgelegenheid. Een leenfaciliteit is daarom een belangrijke steun om ook op langere termijn de zorg voor mensen en monumenten in stand te kunnen houden. De FIM heeft de uitkomsten gedeeld met OCW, RCE en NRF.
 3. In ontwikkeling: Protocol Erfgoed heropent in 1,5 meter samenleving
  De erfgoedsector bereidt zich voor op mogelijkheden om – wanneer dat weer wordt toegestaan – voorzichtig open te kunnen. De overheid maakt hiervoor een globaal basisprotocol (zie concept in de bijlage) dat elke branche aanpast voor hun sector en wat elke organisatie weer zelf kan toespitsen op de eigen situatie. Het hebben en naleven van een protocol wordt een voorwaarde om weer open te kunnen. De FIM en het Erfgoedplatform richten een werkgroepje op dat het “Erfgoedprotocol” en een checklist z.s.m. nader gaan uitwerken (zie alvast enkele voorbeelden in de bijlage). Wie wil meedoen kan zich melden bij info@fimnederland.nl.

 4. PR-campagne ‘Erfgoed doorstaat de De coronacrisismaatregelen treffen alle organisaties binnen de erfgoedsector
  De FIM heeft de financiële gevolgen daarvan in kaart gebracht en gedeeld met de overheid. De inzet is om met aanvullende steun en met onderlinge samenwerking en hulp het stelsel overeind te houden en goed te blijven zorgen voor mensen en monumenten. Inmiddels wordt er toegewerkt naar – wanneer dat weer toegestaan is – aangepast te heropenen in de 1,5 meter samenleving. Het is goed dat onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook het publiek en de overheden weten hoe we dat gaan doen. Daarom starten we een PR-campagne met als titel “Erfgoed doorstaat de Coronacrisis”. Wie wil het verhaal van de eigen organisatie delen en anderen hiermee helpen en inspireren – en het publiek alvast weer interesseren in onze monumenten? Laat het weten via info@fimnederland.nl.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!