Protocol openstelling monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten.

Het Protocol bevat richtlijnen die op verzoek van de sector zijn opgesteld door een vertegenwoordiging van erfgoedprofessionals- en vrijwilligers. Het Protocol is voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan het Outbreak Management Team (OMT).  

Aanvullend aan dit protocol kan binnen specifieke onderdelen van de monumentensector een verdere uitwerking worden gegeven, aangezien monumenten veel van elkaar verschillen. Het is de bedoeling dat iedereen ervoor zorgt dat de veiligheid voor bezoekers en medewerkers waaronder vrijwilligers gewaarborgd wordt. 

Nederland heeft een grote rijkdom aan monumenten, zoals kastelen en buitenplaatsen, kerken en molens, landschappen en parken, hofjes en havens. In de eigen regio is zoveel moois en bijzonders te ontdekken, die dagjes uit tot een feest kunnen maken. De eigenaren van deze monumenten laten de bezoekers graag op veilige wijze hiervan genieten en zijn altijd bereid om hun kennis en passie te delen. 

Het protocol Monumenten is via deze link te downloaden. 

Op advies van het Mondriaanfonds heeft TomPostmaDesign als extra handvat een Toolkit voor ruimtelijke inrichting gemaakt, die bedoeld is voor musea en monumenten. Deze toolkit laat zien welke oplossingen mogelijk zijn binnen musea en monumenten om 1,5 meter afstand te kunnen houden in verschillende ruimtes. 

De Museums Spatial toolkit is hier te downloaden. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!