Webinar Monumenten-Lening: 8 juli 2020

De Federatie Instandhouding Monumenten, het Nationaal Restauratiefonds en het ministerie van OCW hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van  de Opengestelde Monumenten-Lening. Eigenaren van opengestelde monumenten die minder inkomsten hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 29 juni een aanvraag indienen bij het Restauratiefonds. Wilt u weten of de Opengestelde Monumenten-Lening u kan helpen om uw monument(en) en organisatie op orde te houden? En wilt u weten of en hoe u deze lening aan kunt vragen? 

Wij nodigen monumenteneigenaren, leden van de FIM en het Erfgoedplatform, graag uit om aan dit webinar op woensdag 8 juli van 13.30 tot 15.00 uur deel te nemen. Aan de hand van deze informatie kunt u besluiten of de Opengestelde Monumenten-Lening voor u nuttig is.

Hans Jacobs en Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds en Martine van Lier van de FIM zullen op het webinar een presentatie geven over de Opengestelde Monumenten-Lening en antwoord geven op uw vragen. Via de chat-functie kunt u vragen stellen. U kunt meedoen aan het webinar met een desktop, laptop, tablet of smartphone met camera en geluid. Het webinar maakt gebruik van Microsoft Teams. Het is handig als u om 13:15 inlogt om te testen of uw inlog goed functioneert. Voor deelname aan het webinar heeft u een inloglink nodig. Die ontvangt u als u zich opgeeft voor deze ‘Webinar OML’ via een mail aan info@fimnederland.nl.

Informatie over de OML vindt u hier: https://www.restauratiefonds.nl/nieuwe-leenfaciliteit-voor-opengestelde-rijksmonumenten

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!