Webinar evaluatie SIM: 14 juli 2020

Eerder dit  jaar was de FIM van plan om een bijeenkomst te organiseren over de evaluatie van de SIM. Deze bijeenkomst is toen vanwege de uitbraak van het Coronavirus niet doorgegaan.

Op dinsdag 14 juli van 10 tot 12 uur organiseert de FIM een ZOOM webinar waarop we de resultaten van de enquête onder de FIM-leden en de deelsessies bespreken en waarmee we het ministerie van OCW van onze bevindingen zullen voorzien.  

Toelichting en programma

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is nauw betrokken bij de evaluatie van de SIM (Subsidieregeling instandhouding Monumenten), die het ministerie van OCW dit jaar uitvoert. Deze evaluatie moet begin volgend jaar leiden tot aanpassingen van de regeling, waarbij de inbreng van het monumentenveld er echt toe doet. OCW is momenteel bezig met de selectie van een bureau dat de evaluatie van de SIM gaat uitvoeren en de FIM-inbreng wordt daar nadrukkelijk bij betrokken.

 Voor deze evaluatie heeft de FIM vanwege de corona-crisis de volgende aanpak voor haar belangenbehartiging gekozen:

  1. Enquête onder de leden en betrokkenen over de algemene aspecten van de SIM;
  2. Vijf deelsessies met direct betrokkenen en deskundigen over POM’s, groen erfgoed/kastelen/buitenplaatsen, molens, kerken en woonhuizen/boerderijen.
  3. De twee dossierhouders vanuit het FIM-bestuur zijn Leo Endedijk en Isja Finaly; zij hebben zitting in de klankbordgroep van OCW.

 Het programma van dit webinar is als volgt:

  • 10.00-10.15 uur: inleiding en algemene bevindingen FIM-enquete (Leo en Isja)
  • 10.15-11.30 uur: bevindingen per deelsessie in 15 min per thema (groen, molens, pom’s, woonhuizen/boerderijen, kerken). Gewenste resultaat is één of twee specifieke – breed gedragen – statements, hartenkreten of onderzoeksvragen per deelsessie die we in onze samenvatting FIM-SIM-evaluatie aan OCW kunnen meegeven.
  • 11.30-11.45 uur: hoe nu verder? Leo en Isja geven toelichten en vatten e.e.a. samen.
  • 11.45-12.00 uur: eventuele uitloop.

De resultaten van het totale proces kunnen dan vervolgens gestuurd worden aan het ministerie. Zo heeft het ministerie een goede indruk van de algemene bevindingen vanuit de FIM en vanuit vijf specifieke thema’s krijgt men extra input voor de onderzoekersvragen. De FIM-dossierhouders zullen toelichten welke belangen zij in de OCW-klankbordgroep namens de FIM zullen behartigen    

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!