FIM-Flits 11 september 2020

Inhoud fim-flits

 1. Tweede steunpakket culturele sector
  Eind augustus maakte het kabinet bekend 200 miljoen euro extra steun uit te trekken voor de culturele, creatieve en erfgoedsector, in het verlengde van het in april verstrekte steunpakket van 300 miljoen euro en naast de generieke kabinetsmaatregelen. Een deel van deze 200 miljoen euro is specifiek bedoeld voor de monumentensector. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de nadere verdeling en invulling. Hier bovenop stelt het kabinet in ieder geval, met inzet van de ministeries van EZK en OCW, 15 miljoen euro beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (bruine vloot). Zodra bekend is hoe de middelen voor erfgoed besteed worden, zullen FIM-leden hierover worden geïnformeerd. 

 2. Brainstorm over investeren in crisistijd
  De FIM organiseert binnenkort een digitale brainstorm over ideeën om de monumentensector uit de crisis te investeren. De coronacrisis versnelt ontwikkelingen waarop de monumentensector kan inspelen. Zo betekent meer thuiswerken minder behoefte aan kantoorruimte, maar mogelijk een groeiende behoefte aan bijzondere ontmoetingsruimte. De reisbranche voorziet een verschuiving in de belangstelling van recreanten en toeristen, waarop de erfgoedsector kan inspelen. De behoefte aan woningen blijft stijgen, terwijl de woningbouw achterblijft, maar monumenten hebben die ruimte wellicht wel. Investeren in verduurzaming levert milieuwinst op en op den duur bespaart het kosten. U ziet de uitnodiging hiervoor spoedig tegemoet.

 3. Algemene Ledenvergadering: woensdag 7 oktober (online)
  De uitgestelde ALV zal digitaal plaatsvinden op woensdag 7 oktober van 09.30 tot 12.00 uur. Zet deze bijeenkomst alvast in uw agenda. FIM-leden zullen hiervoor een TEAMS-uitnodiging ontvangen.   

 4. Podcastserie over eerste projecten Erfgoed Deal
  In opdracht van het programmabureau Erfgoed Deal heeft Simon Heijmans een podcastserie gemaakt over de eerste projecten uit de Erfgoed Deal. De bekroonde podcastmaker reisde hiervoor door Nederland en neemt de luisteraar mee langs vier projecten. Hoe worden deze Erfgoed Deal projecten beleefd, door direct betrokkenen, omwonenden en specialisten? De podcast Verborgen in het volle zicht is te beluisteren op alle podcastkanalen.
  Meer informatie: https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/09/persbericht-podcast-erfgoed-deal/podcast-neemt-je-mee-naar-verborgen-erfgoed-in-nederland of zoek in jouw podcastapp op “Verborgen in het volle zicht”.


 5. Ontvang gratis het Erfgoed Deal magazine thuis
  De Erfgoed Deal is bijna een jaar van start en de eerste projecten lopen inmiddels. Eén van de taken van het programma, met als doel het uitwisselen van kennis, is het maken van een tijdschrift. Het eerste nummer van DEAL! Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst verschijnt binnenkort. U kunt uw adresgegevens doorgeven via onderstaande link. Begin oktober ligt het magazine dan op uw deurmat! 

  http://eepurl.com/g5TV6fINFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!